Anonieme bijdrage, door luchtkwaliteitsexpert uit de Vlaamse milieuadministratie.

Alhoewel de luchtkwaliteit de laatste decennia gevoelig verbeterde, halen we in Vlaanderen de Europese luchtkwaliteitsnormen voor een aantal polluenten niet. Vooral fijn stof, stikstofdioxide (NO2) en ozon (O3) blijven een probleem.

Een ambitieuzer luchtbeleid, zowel in Vlaanderen, België en Europa is noodzakelijk om de negatieve gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid en de ecosystemen te verminderen. De baten aan gezondheidswinst door minder luchtvervuiling in Vlaanderen zijn immers gevoelig hoger dan in minder vervuilde regio’s in Europa. Deze baten zijn bovendien stukken hoger dan de economische kosten van een meer ambitieus beleid.

Intussen lijkt het er op dat de lidstaten de huidige EU regelgeving eerder zullen versoepelen ondanks de aanbevelingen vanuit de epidemiologische/medische wetenschappelijke wereld om de huidige normen te verstrengen. Ook federaal en op Vlaams niveau laten we kansen liggen. Een bedrijfswagenfiscaliteit die naast klimaat (CO2) ook rekening houdt met luchtkwaliteit (NOx, fijn stof) is wenselijk en noodzakelijk. Ondanks de voorbeelden uit het buitenland die aantonen dat een lage emissiezone (LEZ) de luchtkwaliteit wel degelijk verbetert, ontbreekt in Vlaanderen nog steeds het wettelijke kader om lokale stedelijke overheden toe te laten deze LEZ te implementeren. Bovendien zullen maatregelen die het verkeersvolume beperken onontbeerlijk zijn om de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen te halen. Verschillende studies hebben al aangetoond dat rekeningrijden hiervoor een uitermate geschikte maatregel is. En toch blijft het vooralsnog bij intenties voor rekeningrijden voor personenwagens zonder concrete plannen.

Lees de volledige nota hier: impuls#63 – Ambitieuzer luchtbeleid nodig

Tagged with →  
Share →

2 Responses to Ambitieuzer luchtbeleid nodig

  1. Ingrid Pira zegt:

    Schitterende en zeer professionele bijdrage. Kan misschien gekoppeld worden aan art. 23 van onze grondwet dat iedereen recht op een veilige en gezonde leefomgeving geeft. Maar de wet vertelt niet wat dat betekent en moet dus dringend geactualiseerd en geconcretiseerd worden (thema-avond in Antwerps Hortahuis op 22 mei)

  2. MB zegt:

    Goede bijdrage!

Geef een reactie