Bart Bode, algemeen directeur van ODE, de Organisatie voor Duurzame Energie in Vlaanderen.

De transitie naar 100% groene energie is (technisch) haalbaar, betaalbaar en vooral wenselijk. De technische haalbaarheid wordt door tal van wetenschappelijke rapporten onderbouwd. De betaalbaarheid vraagt een degelijk beleidskader, dat niet alleen op korte maar ook op middellange en lange termijn doelstellingen afstemt en blijvende impulsen biedt voor het realiseren van die volledige energietransitie. De baten van hernieuwbare energie moeten verder gepreciseerd worden, waarbij rekening wordt gehouden met alle elementen.

Zo wordt het gebruik van zoet water bij conventionele energieopwekking vaak niet meegerekend bij de externe kosten, terwijl dit een bijzonder grote impact heeft.

Groene warmte en groene stroom vullen elkaar aan, zijn interactief inzake verbruik en opslag en renderen maximaal dankzij doorgedreven energiebesparing en rationeel energiegebruik. Intelligente netten die slim beheerd worden, zorgen voor de uitrol van deze transitie.

Lees de volledige nota: Impuls#6 – Bart Bode – 100 Procent groen

 

Share →

Geef een reactie